ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4 (Administrative Office of the Court of Justice , Region IV) * สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 (Office of the Chief Justice, Region IV )

ศาลแขวงอุดรธานี ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณอาคารศาลจังหวัดอุดรธานีและศาลหลักเมืองอุดรธานี

ศาลแขวงอุดรธานี ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณอาคารศาลจังหวัดอุดรธานีและศาลหลักเมืองอุดรธานี


เอกสารแนบ