ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4 (Administrative Office of the Court of Justice , Region IV) * สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 (Office of the Chief Justice, Region IV )

ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมภายในและร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก 4 กิจกรรม


1.ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

2.ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกันจัดโครงการ ? ร่วมใจไกล่เกลี่ย? ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้ประชาชนผู้มีอรรถคดีได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

3.ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

4.ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรมจิตอาสา? เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ? เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑