ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4 (Administrative Office of the Court of Justice , Region IV) * สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 (Office of the Chief Justice, Region IV )

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ภาค 4 ประจำปี 2560

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ภาค 4 ประจำปี 2560
สามารถดาวน์โหลดรูปภาพการแข่งขันตอบปัญหากฏหมายภาค 4 ปี 2560 ได้ที่ >>>https://drive.google.com/open?id=0B9a47yzYzRnPOXlwb1JwVFpGNVk   กดที่นี้เพื่อดูรูปภาพ


เอกสารแนบ