ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4 (Administrative Office of the Court of Justice , Region IV) * สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 (Office of the Chief Justice, Region IV )

ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น (อาคารชุด 72 หน่วย) ผ้าม่าน (ผ้าโพลีเอสเตอร์) พร้อมรางอลูมิเนียมมีเชือกดึงและติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 1 งาน

ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น (อาคารชุด 72 หน่วย) ผ้าม่าน (ผ้าโพลีเอสเตอร์) พร้อมรางอลูมิเนียมมีเชือกดึงและติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 1 งาน


เอกสารแนบ